Doel

Doelstellingen

 
Wij richten ons als wijk op de volgende twee doelstellingen:
  • Het organiseren van allerlei activiteiten en hierdoor mensen nader tot elkaar te brengen om zo het leefgenot in de wijk te bevorderen.
  • Het behartigen van belangen van wijkbewoners richting diverse instanties.